Nghi án nổ mìn trước cửa nhà dân, thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn