Nghi can giết cô chủ tiệm thuốc ở Sài Gòn: 'Tôi trả thù'