Nghi can giết người rồi đổ bê tông đã nhắn gì với gia đình nạn nhân?