Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số đã được Bộ TT&TT trình lên Chính phủ

Bộ TT&TT thời gian qua đã xây dựng dự thảo 'Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước' và hiện dự thảo Nghị định này đã được trình lên Chính phủ xem xét ban hành.

Thông tin nêu trên vừa được Bộ TT&TT cho biết trong nội dung thông tin trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ TT&TT cho biết, tại dự thảo “Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước” , đã quy định bắt buộc các cơ quan nhà nước phải kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính. (Ảnh minh họa: Internet)

Cử tri tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị “rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn để thống nhất các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc xây dựng các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương có giải pháp bảo đảm tương thích, kết nối, chia sẻ được dữ liệu với các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính do các địa phương xây dựng để kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo một thể thống nhất, tương thích, đồng bộ”.

Về vấn đề nêu trên, Bộ TT&TT cho biết, hiện nay việc triển khai xây dựng các phần mềm giải quyết các thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước còn có hiện tượng chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành triển khai theo ngành dọc và địa phương triển khai theo chiều ngang.

Cụ thể, bộ, ngành xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính triển khai về địa phương và các phần mềm một cửa, giải quyết thủ tục hành chính được các địa phương xây dựng chưa có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc sự kết nối, chia sẻ dữ liệu còn rất hạn chế dẫn đến tình trạng có một số đơn vị phải cùng lúc truy cập và nhập dữ liệu đồng thời trên cả 2 phần mềm của bộ, ngành triển khai xuống và phần mềm của địa phương xây dựng. Ví dụ như, Hệ thống bảo hiểm thất nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Hệ thống thông tin quản lý, đăng ký hộ tịch (Bộ Tư pháp); Hệ thống dịch vụ công cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính); Hệ thống quản lý xuất cảnh (Bộ Công an).

Theo phân tích của Bộ TT&TT, nguyên nhân của tình trạng kể trên là do chưa có văn bản pháp lý cấp Nghị định quy định về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, văn bản pháp lý quy định về việc giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để khắc phục vấn đề đó, Chính phủ đã giao Bộ TT&TT xây dựng “Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”. Dự thảo Nghị định đã quy định bắt buộc các cơ quan nhà nước phải kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ quản lý nhà nước, cải cách hành chính cho người dân, doanh nghiệp, yêu cầu đảm bảo tính sẵn sàng trong hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ chia sẻ dữ liệu; chuẩn hóa các hoạt động chia sẻ dữ liệu bao gồm cả hình thức, cách thức, quy trình kết nối, chia sẻ dữ liệu, quản lý các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã giao Văn phòng Chính phủ xây dựng “Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”. Dự thảo Nghị định này đã quy định các cá nhân, tổ chức không phải khai, nộp lại những thông tin, hồ sơ điện tử đã cung cấp và được cơ quan nhà nước công nhận; quy định các bộ, ngành, địa phương hàng năm rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đề xuất danh mục thủ tục hành chính dự kiến cung cấp việc thực hiện trên môi trường điện tử để kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, đồng bộ.

Đến nay, dự thảo “Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước” đã được Bộ TT&TT trình Chính phủ xem xét ban hành. Còn với “Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”, hiện nay dự thảo Nghị định đang được Văn phòng Chính phủ hoàn thiện và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 12/2019.

“Sau khi các Nghị định trên được ban hành và có hiệu lực sẽ giải quyết được các vấn đề vướng mắc mà cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, đảm bảo tính kết nối, thống nhất, tương thích và đồng bộ giữa các phần mềm của bộ, ngành tại Trung ương triển khai xuống địa phương và phần mềm của địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ TT&TT cho hay.

Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là 2 trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đã được Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Theo Vân Anh/ICTNews (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/nghi-dinh-ve-quan-ly-ket-noi-va-chia-se-du-lieu-so-da-duoc-bo-tt-tt-trinh-len-chinh-phu-191458.ict

Tags: Bộ TT&TT  |  chia sẻ  |  hành chính  |  Dữ liệu  |  Nghị định  |  Kết nối  |  thủ tục  |  giải quyết