Nghi ngoại tình, chồng chém vợ nhiều nhát dao rồi nhảy sông tự tử