Nghi nhiễm HIV hàng loạt tại Phú Thọ: 2 người chết, 4 người dương tính