Nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại Bình Dương đang được điều trị tại bệnh viện