Nghi phạm giết cô gái xăm hoa hồng lạnh lùng kể phút gây án

Tags: thi thể trong bao tải  |  cô gái xăm hoa hồng  |  cuồng dâm