Nghi phạm giết cô gái xăm hoa hồng lạnh lùng kể phút gây án

Tags: Thi thể trong bao tải  |  xác chết  |  lõa thể  |  cô gái xăm hoa hồng  |  cuồng dâm  |  mua dâm