Nghi phạm giết người hàng loạt tại Vĩnh Phúc và Hà Nội còn muốn 'thanh toán' thêm một người nữa