Nghi phạm sát hại chủ tiệm thuốc tây ở Sài Gòn khai gì?