Nghi phạm tâm thần giết 4 người có thể bị truy cứu hình sự?