Nghị quyết Trung ương 7, khóa X đã giúp nông dân cải thiện được đời sống

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin về Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia thành tựu, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ phối hợp dự kiến tổ chức vào ngày 26 và 27-11-2018.

Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Nghị quyết Trung ương 7, khóa X (Nghị quyết số 26-NQ/TW) là một nghị quyết toàn diện của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

Thu hoạch chôm chôm ở Vĩnh Long.

Nhờ đó, mang lại nhiều kết quả mang tính đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, GDP ngành nông nghiệp năm 2017 tăng 2,66%, tăng gấp 1,25 lần so với 2008 (tăng trưởng ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,65%-đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2010- Bộ NN&PTNT). Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn đã chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân của hộ gia đình ở nông thôn từ 75 triệu đồng/hộ năm 2012 lên 130 triệu đồng (tăng gấp 1,71 lần, gấp 3,5 lần so với năm 2008), qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm. Cùng với đó, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa rộng khắp đến cuối năm 2017 là 3.069 xã đạt chuẩn nông thôn mới (số liệu cập nhật từ Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương ngày 20-11, hiện 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã trong cả nước), 56 huyện thị xã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn. Nhờ đó, diện mạo vùng nông thôn trong cả nước có sự thay đổi tích cực, đời sống của nông dân được cải thiện, nâng cao.

Hội nghị cũng là dịp để chúng ta tổng kết, nhìn nhận đánh giá khách quan thành tựu mà đã đạt được; đồng thời cũng nêu ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại để từ đó Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục có những quan điểm, chỉ đạo, định hướng đúng đắn giúp thực hiện tốt việc xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới.

Theo Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM/Quân đội Nhân dân

Tags: Trung ương 7  |  Nghị quyết  |  nông thôn  |  nông nghiệp  |  nông dân  |  Trung ương  |  Ban Kinh  |  đạt chuẩn  |  phát triển  |  xây dựng