Nghị sĩ Cộng hòa kiện CNN 435 triệu USD vì 'Fake News'