Nghi vấn dĩa trứng xào cà chua giá 500.000: Nhà hàng tháo biển hiệu, nhân viên không biết chủ là ai