Nghịch dại với bật lửa, anh thanh niên nhận cái kết 'siêu toang'

Vui thôi đừng vui quá, nếu không kết quả lại hóa sầu cho mà coi.

Theo Báo Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/vui-thoi-dung-vui-qua-news-2316667.html