Nghịch lý Đoàn Văn Hậu: Chấn thương nhiều dù thi đấu cực ít