Ngô Thanh Vân ví việc livestream trái phép Cô Ba Sài Gòn 'như một cái tát'