Ngoài 'cơn mưa' tiền thưởng, U22 Việt Nam còn nhận 'cơn mưa' nghỉ dưỡng