Ngoại giao vaccine của Trung Quốc 'lung lay' sau loạt kết quả thử nghiệm lâm sàng