Ngoại hạng Anh khó tái xuất tháng 5, FA Cup dời đến tháng 9