00:00

Ngoài việc 850 năm tuổi, Nhà thờ Đức Bà Paris còn chứa nhiều sự thật khiến toàn thế giới phải xót xa

TIN LIÊN QUAN