Ngoạn mục 2 tiêm kích Sukhoi tiếp nhiên liệu trên không

Cảnh quay ngoạn mục cho thấy hai chiếc Sukhoi đang tiếp nhiên liệu từ máy bay Il-78 trong một buổi diễn tập.

Quân sự