Ngọc Sơn: Có danh tiếng vẫn đi hát đám cưới, chấp nhận bị chỉ trích, gạch đá