Ngọc Trinh: 'Chưa có ai đủ tiền trả mức catxe tôi yêu cầu'

Giải trí