Ngọc Trinh - Nhã Phương đi ăn cưới 'chặt đẹp' cô dâu, riêng Chi Pu ai cũng ngại mời