Ngọc Trinh khoe thân ở LHP Cannes: Không phạt được