Ngọc Trinh lại bị 'bánh bèo' nhập, nhưng lần này hết bị soi dìm dáng lại bị chê mặc như váy bầu