Ngôi làng biến thành 'sông' sau khi nước lũ tràn qua đê