Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 21

Tái Hoa và Hàn Trương ra tay giết chết thích khách giả danh và lấy được lòng tin của Bàng Dục.

Giải trí