Ngũ thử đại náo Đông Kinh - Tập 24

Thu Quỳ trên đường đi tìm chồng bị Tôn Vinh lừa đến Đại Lý Tự gây loạn. Nguyệt Hoa cùng Á Lan kịp thời đến ngăn chăn và đưa Thu Quỳnh đến Trần Châu cứu Bao Tam Công tử thật. Bàng Dục cử người đem Bao Thế Vinh đến Đông Kinh để xử án. Bàng Thái Sư lên kế hoạch ám sát Bao Đại Nhân.

Giải trí