Ngửa cổ tu một hơi hết can dầu ăn 5 lít trong 1 phút

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tự lập một 'kỷ lục' không giống ai.

Chuyện lạ