Người Arab bất lực chứng kiến Mỹ định đoạt Jerusalem