Người Philippines sống mòn trong lúc chờ quân đội diệt Maute