Người Việt bốn phương: Đến bên nhau, Tết cổ truyền ấm áp hơn

Dẫu đang sinh sống, học tập hay làm việc ở nơi đâu, người Việt sống xa quê nhà đều cố gắng quây quần bên nhau, hướng về một cái Tết cổ truyền đầm ấm với những hương vị Việt.

Xã hội