Người ấy là ai: Hạo Đông lộ diện là Độc thân

Tập 11 "Người ấy là ai" có sự tham gia cố vấn của BB Trần, Ngọc Lan, Vũ Hà, Will.

Giải trí