Người biểu tình Hong Kong đầu tiên ra tòa do vi phạm lệnh cấm che mặt