Người biểu tình Hong Kong đổi chiến thuật để trà trộn sân bay