Người biểu tình Hong Kong đụng độ dữ dội với cảnh sát