Người đại diện của Đoàn Văn Hậu phản ứng, trợ lý HLV Park xóa trạng thái