Người dân Anh sẽ bị phạt tới 10.000 bảng nếu vi phạm quy định mới về COVID-19