Người dân Cà Mau 'nín thở' chờ bão số 16 (Tembin) qua nhanh