Bão số 2 đổ bộ

Người dân bì bõm đẩy xe trong mưa lớn ở Hà Nội

Tags: phố ngập nước  |  bão số 2