Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, Chủ tịch Hà Nội ra văn bản hỏa tốc