Người dân đi làm rẫy kể lại thời điểm phát hiện máy bay rơi và kéo phi công ra ngoài