Người dân khắp cả nước tấp nập hướng về đền Thượng dự lễ Giỗ Tổ Vua Hùng