Người dân lội trong vòi phun nước đầy rác để tránh nắng Hà Nội

Suốt những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, người dân Thủ đô phải tìm đủ cách để trốn cái nóng hầm hập khó chịu, kể cả việc phải bơi lội ở đài phun nước công cộng đầy rác.

Xã hội