Người đàn ông Bạc Liêu lập nghĩa trang 9000 m2 cho người nghèo