Người đàn ông chết bất thường sau chầu nhậu ở Sài Gòn

Sau chầu nhậu, đám bạn nhậu bỏ đi còn người đàn ông nằm lại. Sau đó người này được phát hiện đã chết, miệng có máu.

Thời sự