Người đàn ông cố tình nhổ nước bọt vào mặt bé trai và nói 'giờ mày đã nhiễm COVID-19' vì không chịu tháo khẩu trang