Người đàn ông cởi trần đi dạo với 5000 con ong bám vào cơ thể thay áo

Một người đàn ông ở Trung Quốc cởi trần và để 5000 con ong bám trên người thay áo rồi đạp xe đi dạo quanh làng

Thời sự